ul. Ks. J. Popiełuszki 19 lok 30
01-580 Warszawa
tel. 22 839-79-18     22 839-59-27
e-mail: slot@slot.waw.pl     slot@slot.com.pl

Konserwacja

Umowa serwisowa

Z myślą o firmach, placówkach oświatowych wprowadziliśmy usługę umowy serwisowej. Usługa serwisowa polega na stałej opiece informatycznej nad sprzętem komputerowym, peryferiami i siecią. W razie jakichkolwiek problemów zapewniamy całodobową pomoc.

Usługi wchodzące w skład umowy serwisowej:

- bezpłatna usługa naprawy sprzętu komputerowego
- bezpłatna usługa naprawy awarii sieci
- bezpłatna usługa rozwiązywania problemów z oprogramowaniem np. reinstalacje, usuwanie wirusów, reklam, ...
- bezpłatna konserwacja sprzętu komputerowego i oprogramowania: wymiana tuszów, tonerów, czyszczenie sprzętu komputerowego i peryferiów, archiwizacja danych, konserwacja systemu operacyjnego i aplikacji, kontrola antywirusowa, kontrola zabezpieczeń sieci i danych.

Dzięki umowie serwisowej nasz Klient zyskuje:

- pomoc przy całkowitym zinformatyzowaniu firmy
- wdrażanie nowych technologii, modernizacja sprzętu i optymalizacja pracy
- szybką interwencję w przypadku jakiejkolwiek awarii
- bezpieczeństwo danych poprzez okresową archiwizację
- bezpieczeństwo sieci poprzez okresowy przegląd zabezpieczeń oraz aktualizację oprogramowania
- okresową konserwację sprzętu komputerowego, peryferiów i oprogramowania - dostęp do części i oprogramowania po konkurencyjnych cenach
- możliwość negocjacji cen na sprzęt i oprogramowanie

Jeżeli nasza oferta nie spełnia wszystkich Państwa wymagań jesteśmy w stanie dostosować wymagania do indywidualnych potrzeb. W tym celu prosimy o kontakt telefoniczny lub poprzez pocztę elektroniczną.

Natomiast jeżeli oferta spełnia Państwa wymagania prosimy o kontakt w celu umówienia spotkania. Przed podpisaniem umowy dokładnie przeanalizujemy dotychczasowy poziom informatyzacji i w razie konieczności zaproponujemy konkretne rozwiązania pozwalające go udoskonalić.

Dzięki zawarciu umowy serwisowej mogą Państwo zapomnieć o problemach związanych z informatyką w Waszej firmie, SLOT od momentu podpisania umowy odpowiada za opiekę informatyczną. Pozwoli to Państwu efektywniej prowadzić własną działalność.