ul. Ks. J. Popiełuszki 19 lok 30
01-580 Warszawa
tel. 22 839-79-18     22 839-59-27
e-mail: slot@slot.waw.pl     slot@slot.com.pl

Usługi

Firma SLOT zajmuje się szeroko pojętą konserwacją i administrowaniem sprzętu komputerowego. Firma prowadzi sprzedaż detaliczną komputerów i części komputerowych oraz wykonuje wszelkie czynności związane z serwisem. W swojej ofercie Firma SLOT posiada kasy fiskalne (produkcji ZEG Polskie Kasy Fiskalne Sp. z o.o., typu KFm 2000 oraz POSNET Personal i ECR) i drukarki fiskalne Thermal. Biuro prowadzi również szkolenia z zakresu obsługi kas fiskalnych i ich programowania. Sprzedane kasy obejmuje opieką gwarancyjną i pogwarancyjną.

Mamy już pod swoją opieką ponad 30 firm, są wśród nich:
- Jednostki Wojskowe
- Wyższe szkoły i uczelnie
- Banki
- Agencje brokerskie
- Placówki dyplomatyczne
- Firmy handlowe i usługowe

W ramach naszej działalności, zajmujemy się:
- konserwacją stałą i dozorem sprzętu komputerowego
- modernizacją komputerów
- instalacją, konserwacją i administrowaniem sieci komputerowej
- naprawą podzespołów komputerowych
- sprzedażą sprzętu komputerowego
- naprawą Notebooków

Prowadzimy serwis wyjazdowy - naprawy u klienta po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym (reakcja na wyjazd do 2 godzin). W przypadku większej usterki naprawa odbywa się w serwisie.

Świadczymy również usługi ekspresowe. Na sprzęt zakupiony w firmie udzielamy 12 miesięcznej gwarancji.

Zapewniamy dostawę do klienta, jak również prezentację sprzętu.